Start 
sideBarWADZ
Wpisany przez Administrator   
środa, 19 marrzec 2014 08:49

Dnia 15 marca br.  o?rodku harcerskim "Emaus" odby?y si? organizowane

przez nas Warsztaty Animacji Dobrej Zabawy.

Uczestnicy sp?dzili niemal ca?? sobot? podnosz?c swoje umiej?tno?ci animatorskie,

doskonale si? przy tym bawi?c.

Na program warsztatw z?o?y?o si? m. in.: ta?ce integracyjne, pedagogika cyrkowa (np. kr?cenie talerzami),

obs?uga chusty Klanza, tworzenie zwierz?tek z balonw czy r?norodne gry integracyjne.

Atmosfera podczas zaj?? by?a wyj?tkowo radosna, co przek?ada?o si? na ?wietn? wsp?prac?.

Wszyscy wrcili z warsztatw na?adowani pozytywn? energi? oraz z g?owami pe?nymi pomys?w.

(Je?li w najbli?szym czasie w Waszym ?rodowisku zaczniecie si? lepiej bawi?, b?dziecie ju? wiedzie? czyja to zas?uga. :):) )

warsztaty-an