Start O nas 
sideBarZespół Referatu Harcerskiego "PRZYGODA" składa się z drużynowych, byłych drużynowych i funkcyjnych, którzy chcą przekazywać swoją wiedzę
i umiejętności innym drużynowym.