Start O nas 
sideBarZesp? Referatu Harcerskiego "PRZYGODA" sk?ada si? z dru?ynowych, by?ych dru?ynowych i funkcyjnych, ktrzy chc? przekazywa? swoj? wiedz?
i umiej?tno?ci innym dru?ynowym.